×

Your cart is empty

Total


SHIMANO

SHIMANO Di2 Y-connecter Cable EW-JC130

EW-JC130

เชื่อมต่อสายเคเบิลในระบบ Di2 ให้เป็นระเบียบเรียบร้อด้วยตัวเชื่อมต่อ JC130 รูปตัว Y แล้วแยกเคเบิลเดี่ยวออกไปยังอุปกรณ์ได้ 2 ชิ้น เหมาะสำหรับการประกอบชิฟเตอร์แยกเพิ่ม หรือเพียงเพื่อให้การร้อยสายสัญญาณเป็นระเบียบภายในระบบ ใช้งานได้กับจุดเชื่อมต่อ SM-JC40 แบบภายนอก หรือ SM-JC41 แบบภายใน

ราคา

2,300.00


Product Detail


Specifications

MODEL NO EW-JC130
SERIES SHIMANO Di2 Road Series
May you also like

SIGN ME UP

รับข้อเสนอพิเศษ ข่าวผลิตภัณฑ์ และข้อมูลที่น่าสนใจ

Subscribe

RIDE WITH US ON