×

Your cart is empty

Total


SHIMANO

Static Fitting

...สิ่งที่สำคัญที่สุดในการปั่นจักรยานทุกประเภทคงหนีไม่พ้น “การเคลื่อนไหวของร่างกายที่ถูกต้องในการปั่นจักรยาน” โดยการปั่นที่ดีและถูกต้องควรมีทั้ง ความสมดุล ประสิทธิภาพ และความสบาย การปั่นที่ถูกต้องจะช่วยลดอัตราความเสี่ยงของการบาดเจ็บและเพิ่มความสบายในการปั่นให้มีมากขึ้น

ซึ่งเราได้นำแนวคิดนี้มาพัฒนากับระบบ เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลท่าปั่นที่ถูกต้องและเหมาะสมกับจักรยานทุกประเภท ตั้งแต่จักรยานที่ใช้งานทั่วไปจนถึงจักรยานในระดับการแข่งขัน...

***อัตราค่าบริการ 5,000 บาท
รวมการทำ Static Fitting, Dynamic Fitting, Pedaling Analyzer และรวมถึงการ Refitting ได้ถึง 2 ครั้งด้วยกัน โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม..

ราคา

5,000.00


Product Detail

STATIC MEASUREMENT

 
...การวัดสัดส่วนของร่างกายโดยเครื่องวัด "Static Measuring Jig" ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นจาก bikefitting.com ด้วยการวัดค่าของสัดส่วนร่างกายถึง 10 ค่า คือ ส่วนสูง, ความยาวของลำตัว, ความยาวขา, ความยาวแขนทั้งสองข้าง, ความยาวของฝ่าเท้าซ้าย-ขวา, ความกว้างของช่วงไหล่ และนำมาวิเคราะห์เป็นตำแหน่งต่าง ๆ ของจักรยานจากข้อมูลสัดส่วนของร่างกายที่ได้วัด
 
 


Static Measuring Jig


...bikefitting.com ได้เก็บข้อมูลในการวัดสัดส่วนของร่างกาย Static Measurement มากว่า 10 ปี เรียกได้ว่าเป็นฐานข้อมูลที่มีการเก็บข้อมูลของสัดส่วนร่างกายมนุษย์มากกว่า 1 ล้านข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์เพื่อหาขนาดจักรยานที่ถูกต้องและเหมาะสมกับร่างกายได้อย่างแม่นยำ อีกทั้งเรายังมีข้อมูลของเฟรมจักรยานมากกว่า 60 ยี่ห้อ 3,000 เฟรม ให้คุณเลือกตามความต้องการในการวิเคราะห์ผล
 

Static Measuring Jig
 
 

วัดสัดส่วนร่างกายโดยใช้เครื่องมือ Static Measuring Jig

...เป็นสิ่งแรกในการวัดและประเมินผลของร่างกายในการเริ่มต้นทำไบค์ฟิตติ้งของเรา โดยจะใช้เครื่องมือ XY Tool ในการเก็บข้อมูลของตำแหน่งบนจักรยาน โดยผ่านการวิเคราะห์ผลด้วยขนาดสัดส่วนของร่างกายที่เราวัดได้ เพื่อปรับตั้งตำแหน่งต่างๆบน Position Simulator ในขั้นตอนต่อไป ด้วยเครื่องมือ "XY Tool" และ "Position Simulator"
 

XY Position Tool
 

Position Simulator


Position Simulator


...ด้วยความร่วมมือทางวิศวกรรมระหว่าง Shimano Dynamics Lab และ bikefitting.com ได้สร้างเครื่องมือที่ใช้จำลองท่าทางการปั่นจริง Position Simulator ซึ่งเป็นการนำค่าที่ได้จากการวัดค่าสัดส่วนร่างกาย Static Fitting มาใช้ในการกำหนดมุมองศาท่าทางการปั่นบนเครื่องมือนี้

...ด้วยการติดตั้ง "อาน" และ "แฮนด์" พร้อมการปรับตั้งค่าตำแหน่งที่เหมาะสมและแม่นยำผ่าน XY Position Tool โดยทั้งนี้เราจะสามารถหาระยะความยาวเสต็ม, ความกว้างแฮนด์, และความกว้างอานที่เหมาะสมเข้ากับคุณได้ รวมทั้งการทดสอบปั่นใช้งานเสมือนจริงบนเครื่องจำลองนี้
 


นำค่าที่ได้มาปรับตำแหน่งบน Position Simulator เพื่อทำการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป

  


 
May you also like

SIGN ME UP

รับข้อเสนอพิเศษ ข่าวผลิตภัณฑ์ และข้อมูลที่น่าสนใจ

Subscribe

RIDE WITH US ON