×

Your cart is empty

Total


SHIMANO

Pedaling Analyzer

...เป็นการวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพของการปั่นหลังจากที่ได้วิเคราะห์มุมการเคลื่อนไหวของการปั่นที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดย 3D Pedaling Analyzer

***อัตราค่าบริการ 5,000 บาท
รวมการทำ Static Fitting, Dynamic Fitting, Pedalling Analyzer และรวมถึงการ Refitting ได้ถึง 2 ครั้งด้วยกัน โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม..

ราคา

5,000.00


Product Detail

3D PEDALING ANALYZER

...เป็นการวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพของการปั่นหลังจากที่ได้วิเคราะห์มุมการเคลื่อนไหวของการปั่นที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดย 3D Pedaling Analyzer จะเน้นการวิเคราะห์เรื่องแรง (Force) ที่เกิดขึ้นทั้งหมดของการปั่นจักรยานจากการออกแรงของผู้ปั่นสู่ลูกบันไดจักรยานว่าแรงที่เกิดขึ้นมีประสิทธิภาพหรือไม่, ทักษะในการปั่นอยู่ไหนระดับใด, เกิดแรงฉุดในการปั่นเท่าใด (Breaking Force) , ทักษะการเคลื่อนไหวของขาข้างซ้าย-ขวาออกแรงสม่ำเสมอเท่ากันหรือไม่, ตำแหน่งของคลีทที่ตั้งถูกต้องหรือไม่และส่งผลต่อแรงกดบนลูกบันไดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด (Force Distribution on Pedaling) 

Graphical User Interface

 

...ไม่เพียงแค่ Hardware อย่างเดียวเท่านั้น แต่รวมไปถึง Software ที่สามารถแสดงผลการตรวจจับการออกแรงบนแนวแกนลูกบันไดได้อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วย สามารถทำความเข้าใจได้ และง่ายต่อการใช้งาน การแสดงผลแบบกราฟฟิคแสดงให้เห็นค่าการออกแรงจริง ณ ขณะนั้นแบบ Real-Time มีการบันทึกค่า แสดงผลออกมา และทำการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการปรับปรุงอัตราส่วนการออกแรงประสิทธิผลของผู้ปั่น ความสม่ำเสมอในการออกแรงกดลูกบันได และอื่นๆอีก

 

 
 

Effective Force Ratio - defined

 
...สามารถแสดงค่าประสิทธิผลการออกแรงกดลงสู่ลูกบันไดได้ 100% เต็มวงรอบของจังหวะการเคลื่อนที่ของขาจาน ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว การออกแรงลงสู่ลูกบันไดนั้นอาจไม่สมบูรณ์แบบเสมอไป เนื่องจากอาจสูญเสียแรงกดในบางองศา และจังหวะการกดลูกบันไดของขาทั้งสองข้างอาจไม่เท่ากัน ดังนั้นโปรแกรมจะทำการวิเคราะห์การแสดงค่าอัตราส่วนแรงประสิทธิผลนี้ และแสดงผลออกมาเป็นกราฟฟิคแบบสามมิติ โดยทั้งนี้จะแสดงระดับข้อบกพร่องของแรง ณ มุมองศาต่างๆที่เกิดขึ้นจากขาฝั่งซ้าย และขวาแยกออกจากกันอย่างชัดเจน
 
 
 

Force Distribution on Pedal Axis


...ในทางอุดมคตินั้น ตำแหน่งของแรงที่ให้ประสิทธิภาพการกดลูกบันไดสูงสุดนั้น จะอยู่ที่ตำแหน่งกึ่งกลางของแนวแกนลูกบันได อย่างไรก็ตามด้วยลักษณะทางกายภาพของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน ย่อมให้ค่าการออกแรงกดลงสู่ลูกบันไดที่แตกต่างกันออกไป ดังจะเห็นได้จากในภาพประกอบ ด้วยโปรแกรมของ bikefitting.com จะสามารถแสดงตำแหน่งของแรงว่ากระจายอยู่บนส่วนใดของแนวแกนลูกบันไดบ้าง ซึ่งจะนำมาสู่การปรับตั้งตำแหน่งคลีทและการเสริมแผ่นรองฝ่าเท้าให้เหมาะสม เพื่อเพิ่มความคงตัวให้กับเท้าของผู้ปั่นและทำให้สามารถออกแรงลงสู่ลูกบันไดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

 

 
May you also like

SIGN ME UP

รับข้อเสนอพิเศษ ข่าวผลิตภัณฑ์ และข้อมูลที่น่าสนใจ

Subscribe

RIDE WITH US ON