×

Your cart is empty

Total

Probike Adventure Duathlon 2020

การแข่งขันทวิกีฬาแอดเวนเจอร์ วิ่ง-ปั่น-วิ่ง
Probike Adventure Duathlon 2020
29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม  2563
@ โรงแรม พาโค่ เขาใหญ่ บาย โบนันซ่า

รุ่นแข่งขัน และ อัตราค่าสมัคร
A ทั่วไปชาย ( 18 ปีขึ้นไป ) / 1,500 Baht 
B ชาย 30-39 ปี / 1,500 บาท
C ชาย 40-49 ปี / 1,500 บาท
D ชาย 50 ปีขึ้นไป / 1,500 บาท
E ทั่วไปหญิง (18 ปีขึ้นไป ) / 1,500 บาท
F หญิง 30-39 ปี / 1,500 บาท
G หญิง 40 ปีขึ้นไป / 1,500 บาท
H Team Relay นักวิ่ง + นักปั่น ( 15 ปีขึ้นไป ) / ทีมละ 2,000 บาท
I รุ่น Duo Fun Run 6 km. วิ่งเทรลคู่มหาสนุก ( 13 ปีขึ้นไป ) / คู่ละ 1,800 บาท
J รุ่น Exclusive ทวิเอามันส์ /3,000 บาท 


Early Bird ( 10 ธันวาคม 2562 - 15 มกราคม 2563 )
- รุ่นทั่วไป และรุ่นอายุ ( A , B , C , D , E , F , G ) / 1,300 บาท ( ปกติ 1,500 บาท )
- รุ่น Team Relay ( H ) / 1,800 บาท ( ปกติ 2,000 บาท )
- รุ่น Duo Fun Run ( I ) / 1,600 บาท ( ปกติ 1,800 บาท )


คลิกเพื่อสมัคร
https://event.thaimtb.com/event.php?e=478Race Kit

 
ผู้สมัครรุ่น A - I ทุกรุ่น ( ยกเว้นรุ่น Exclusive ) จะได้รับ
1. เสื้อยืด T-Shirt คนละ 1 ตัว 
2. มาสคอต คนละ 1 ตัว
3. เหรียญ Finisher คนละ 1 เหรียญ ( เฉพาะผู้จบการแข่งขัน )

ผู้สมัครรุ่น J Exclusive จะได้รับ
1. เสื้อจักรยาน Bike Jersey คนละ 1 ตัว 
2. มาสคอต คนละ 1 ตัว
3. เหรียญ Finisher คนละ 1 เหรียญ ( เฉพาะผู้จบการแข่งขัน )
4. ถ้วยรางวัลเกียรติยศ คนะ 1 ใบ 
หมายเหตุ : Race Kit อาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเล็กน้อย หากมีการเปลี่ยนแปลง ผู้จัดการแข่งขันจะแจ้งให้ทราบต่อไป
 
ระยะทางการแข่งขัน
A , B , C , D , E , F , G ( รุ่นทั่วไป และรุ่นอายุ )
วิ่งเทรล 3 กม. - จักรยานเสือภูเขา 25 กม. - วิ่งเทรล 3 กม.
 
H Team Relay ( นักวิ่ง + นักปั่น )
- วิ่งเทรล 3 กม. ( นักวิ่งออกลุย นักปั่นพักรอ ) 
- จักรยานเสือภูเขา 25 กม. ( นักปั่นออกลุย นักวิ่งพักรอ ) 
- วิ่งเทรล 3 กม. ( นักวิ่งออกลุย นักปั่นพักรอ )

 
I Duo Fun Run 6 km. วิ่งเทรลคู่มหาสนุก :
วิ่งเทรล 6 กม. ( จับคู่วิ่งไปพร้อมๆกัน )
 
J Exclusive  ทวิเอามันส์ :
- วิ่งเทรล 0.5 กม. ( Start วิ่งแล้วไปเอาจักรยาน ) 
- จักรยานเสือภูเขา 25 กม. 
- วิ่งเทรล 3 กม.
 
CUT OFF TIME
Stage 1 วิ่งเทรล 3 กม.ช่วงแรก + Stage 2 จักรยานเสือภูเขา 25 กม. 
รวมกันไม่เกิน 3.00 ชม. ( นับตั้งแต่เวลาสตาร์ท )
 
ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล
A ทั่วไปชาย ( 18 ปีขึ้นไป )
อันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 8,000 บาท
อันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 4,000 บาท
อันดับที่ 3 ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 3,000 บาท
อันดับที่ 4 ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 2,000 บาท
อันดับที่ 5 ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 1,000 บาท
 
E ทั่วไปหญิง ( 18 ปีขึ้นไป ) 
อันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 8,000 บาท
อันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 4,000 บาท
อันดับที่ 3 ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 3,000 บาท
อันดับที่ 4 ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 2,000 บาท
อันดับที่ 5 ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 1,000 บาท
 
B , C , D , F , G ( รุ่นอายุ )
อันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 5,000 บาท
อันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 3,000 บาท
อันดับที่ 3 ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 2,000 บาท
อันดับที่ 4 ถ้วยรางวัล (ไม่มีเงินรางวัล)
อันดับที่ 5 ถ้วยรางวัล (ไม่มีเงินรางวัล)
 
H Team Relay ( รางวัลต่อหนึ่งทีม )
อันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 5,000 บาท
อันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 3,000 บาท
อันดับที่ 3 ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 2,000 บาท
อันดับที่ 4 ถ้วยรางวัล (ไม่มีเงินรางวัล)
อันดับที่ 5 ถ้วยรางวัล (ไม่มีเงินรางวัล)
 
I Duo Fun Run ( 6 กม. ) และ J Exclusive 
ไม่มีการจัดอันดับและไม่มีเงินรางวัล 
 
หมายเหตุ : ผู้ชนะอันดับต่างๆที่ได้รับเงินรางวัลจะต้องแสดงหลักฐานบัตรประชาชน
พร้อมเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 5 ของมูลค่าเงินรางวัลที่ได้รับ 
 
เงื่อนไขการสมัครที่ควรทราบ
1. สงวนสิทธิ์มอบเหรียญ Finisher ให้เฉพาะผู้เข้าร่วม และสามรถจบการแข่งขันครบระยะเท่านั้น
2. อายุของผู้สมัครนับตาม ปี พ.ศ.เกิด ( พ.ศ.2563 ลบด้วย พ.ศ.เกิด ) 
ผู้สมัครจะต้องลงสมัครให้ตรงตามรุ่นอายุของตนเองเท่านั้น
3. รุ่นทั่วไปชาย ( A ) และทั่วไปหญิง ( E ) ผู้สมัครต้องอายุครบตั้งแต่ 18 ปี
หรือมากกว่า ( คำนวณตาม พ.ศ.เกิด ตามเงื่อนไขข้อ 2 )
4. รุ่น Team Relay ( H ) ผู้สมัครเป็นนักวิ่ง 1 ท่าน และนักปั่น 1 ท่าน จับคู่ได้ทั้งชาย หญิง 
หรือผสม อายุ 18 ปีขึ้นไป 
โดยนักวิ่งจะทำการแข่งขันวิ่ง 3 กม. ในสเตจที่ 1 กลับมาผลัดนักปั่น 
นักปั่นออกทำการแข่งขันปั่นจักรยานเสือภูเขา 25 กม.ในสเตจที่ 2 แล้วกลับมาผลัดนักวิ่งอีกครั้ง 
เพื่อนักวิ่งแข่งขันวิ่ง 3 กม. ในสเตจสุดท้าย 
( ในระบบรับสมัคร กรุณาระบุนักวิ่งเป็นชื่อแรก และใส่ชื่อทีมให้ตรงกัน เพื่อระบบจะจับคู่ทีมของท่านได้ถูกต้อง )
5. รุ่น Dou Fun Run 6 km. ( I ) ผู้สมัครมีอายุ 13 ปีขึ้นไป จับคู่ได้ทั้งชาย หญิง หรือผสม วิ่งเทรล 6 กม.แบบสนุกสนานไปด้วยกัน ( ในระบบรับสมัคร กรุณาระบุนักวิ่งเป็นชื่อแรก และใส่ชื่อทีมให้ตรงกัน เพื่อระบบจะจับคู่ทีมของท่านได้ถูกต้อง )
6. รุ่น Exclusive ( J ) เป็นรุ่น VIP แข่งขันทวิเทรลแบบเอามันส์ ผู้สมัครมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทั้งชายหรือหญิง 
โดยจะสตาร์ทด้วยการวิ่งสั้นๆ 0.5 กม. จากจุดสตาร์ทแล้วเลี้ยวเข้าไปเอาจักรยานในจุดทรานสิชั่น 
เพื่อออกแข่งขันปั่นจักรยานเสือภูเขา 25 กม.ในสเตจ 2 
แล้วกลับมาจอดจักรยานในทรายสิชั่น เพื่อออกแข่งขันวิ่งเทรล 3 กม. ในสเตจ 3 เพื่อเข้าเส้นชัย
7. ผู้จัดการแข่งขันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นสื่อกลางในการขายสิทธิ์การสมัครของผู้สมัครแก่บุคคลอื่น หากผู้สมัครต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้สมัครจะต้องแจ้งกับทาง Thaimtb.com ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เท่านั้น และผู้จัดฯขอสงวนสิทธิ์ไม่เปลี่ยนข้อมูลให้หลังจากกำหนดดังกล่าวทุกกรณี
8. หากรุ่นใดมีผู้สมัครน้อยกว่า 10 ท่าน ( ประเภทบุคคล ) หรือ 10 ทีม ( ประเภททีม ) ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์พิจารณายกเลิกรุ่นแข่งขันนั้น และย้ายผู้สมัครรุ่นนั้น ( ถ้ามี ) ไปแข่งขันในรุ่น Open หรือรุ่นใกล้เคียง
9. ผู้สมัครต้องสมัครผ่านระบบออนไลน์ของเว็บ thaimtb.com 
และชำระเงินตามขั้นตอนภายใน 3 วันนับแต่วันทำการสมัครในระบบ
10. ผู้จัดการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัครทุกกรณี หากผู้สมัครไม่สามารถมาร่วมการแข่งขันได้ ผู้จัดการแข่งจะจัดส่ง Race Kit ให้ทางไปรษณีย์ไปตามชื่อที่อยู่ที่แจ้งไว้ในระบบ 
 
กฎกติกาการแข่งขันโดยสังเขป
1.) ใช้กติกา กฎ และข้อบังคับบางส่วนของสหพันธ์ไตรกีฬานานาชาติ 
หรือ International Triathlon Union ( ITU ) และบางส่วนเป็นข้อกำหนดเฉพาะกาล
ที่ผู้จัดกำหนดขึ้นเพิ่มเติม ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป
2.) ผู้แข่งขันต้องมีอายุตามที่กำหนดในแต่ละรุ่น อายุผู้สมัคร นับตามปี พ.ศ.เกิด เป็นสำคัญ และต้องลงให้ตรงรุ่นอายุของตนเท่านั้น 
3.) ผู้แข่งขันต้องยอมรับและลงนามยอมรับเงื่อนไขกติกาการแข่งขัน
และเงื่อนไขข้อจำกัดด้านสุขภาพและสวัดิภาพ
4.) ประเภทจักรยาน ( ใช้จักรยานได้ทุกแบรนด์ ไม่มีจำกัด ) โดยอนุญาตให้ใช้ 2 ประเภทเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยและเหมาะกับสภาพเส้นทาง
4.1) จักรยานเสือภูเขา ( Mountain Bike ) ต้องติดตั้งโช้คอัพหน้า มีขนาดวงล้อ 26" , 27.5" , 29" และยางวิบากหน้ากว้าง 1.90 นิ้วขึ้นไป    
4.2) จักรยานล้อโต ( FAT BIKE ) ใช้ตะเกียบ หรือ โช้คหน้าได้ 
*ไม่อนุญาตให้ใช้จักรยานประเภทอื่น อาทิ Cyclocross รวมถึง e-bike ทุกรุ่น
5. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมหมวกกันกระแทกระหว่างการแข่งขันจักรยาน 25 กม.ในสเตจ 2 
6. ห้ามทำการดร๊าฟท์ระหว่างการแข่งขันจักรยาน 25 กม.ในสเตจ 2 เฉพาะช่วงเส้นทางปั่นที่เป็นทางถนนดำเรียบ ต้องมีระยะห่างจากคันหน้าอย่างน้อย 7 เมตร หากต้องการแซงจะต้องแซงให้ขาดและเบี่ยงออกเพื่อแซงในระยะไม่ต่ำกว่า 7 เมตร
7. ใช้ระบบ Chip Timing จับเวลาในการตัดสินเป็นสำคัญ ดังนั้น นักกีฬาจะต้องติด BIB ที่เสื้อและจักรยานของตน ตามตำแหน่งที่ผู้จัดกำหนดไว้เท่านั้น ( นักกีฬาทุกท่านสามารถขอรับผลเวลาได้หลังจบการแข่งขัน )
8. การตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการและผู้จัดการแข่งขันถือเป็นสิ้นสุด 
9. สำหรับกติกาฉบับเต็มจะประกาศให้ทราบต่อไป
 
สถานที่จัดการแข่งขัน
โรงแรม พาโค่ เขาใหญ่ บาย โบนันซ่า 
Start &Finish :ลานกิจกรรมกลางแจ้ง โบนันซ่า เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ( จุดเดียวกับปี 2019 )
 
กำหนดการเบื้องต้น
วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
14.00  - 19.00 ลงทะเบียนรับ BIB 
14.00 – 18.00  TREK TEST RIDE
14.00 - 19.00  กิจกรรมต่างๆภายในงาน
                       PROBIKE EXPO
                       SHIMANO BIKE SERVICE 
                       PROBIKE ADVENTURE DUATHLON CHARITY ช่วยกันด้วยใจแบ่งปันให้เพื่อสาธารณกุศล
                       LIVE BAND สนุกสนานตลอดงาน
15.00 – 19.30  BIKE CHECK ตรวจเช็คจักรยานตามกติกา และเปิดจุด TRANSITION AREA     
16.00-16.30 เสวนาผู้บริหาร และให้สัมภาษณ์สื่อฯ
                      - คุณ นที ชัยสินธพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรไบค์ จำกัด       
                      - คุณ สร้างสรรค์ ประชาอนุวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ  บริษัท โปรไบค์ จำกัด       
                      - คุณ พัทธมน เตชะณรงค์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ โรงแรม พาโค่ เขาใหญ่ บาย โบนันซ่า 
17.00 – 18.00 RACE BRIEFING
19.30 ปิดจุด TRANSITION AREA
 
วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2562 ( วันแข่งขัน )
05.00 - 06.00 ลงทะเบียนรับ BIB ( รอบเก็บตก )
05.30 – 06.30 นำจักรยานเข้า TRANSITION AREA ( รอบเก็บตก )
05.00 – 06.00 เปิดบริการอาหารเช้า
06.30  ปิดจุด TRANSITION AREA
           นักกีฬาเตรียมตัว ณ จุด Start
06.30 พิธีกรนำเข้าสู่งาน
06.45  พิธีเปิดการแข่งขัน
           คุณ พัทธมน เตชะณรงค์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ โรงแรม พาโค่ เขาใหญ่ บาย โบนันซ่า 
           คุณ นที ชัยสินธพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรไบค์ จำกัด  (กล่าวเปิดงาน) 
07.00  ปล่อยตัวนักกีฬา (ห่างกันกลุ่มละ 2 นาที)
09.30  พิธีมอบรางวัลชนะเลิศรุ่นต่างๆ
            จับแจกรางวัล LUCKY DRAW 
            จับแจกรางวัลพิเศษอื่นๆ
09.30   เปิดบริการอาหารกลางวัน
10.00  CUT OFF TIME* (S1 วิ่ง + S2 ปั่น ไม่เกิน 3.00 ชม.)
11.00  สิ้นสุดการแข่งขัน
 
หมายเหตุ : กำหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากเปลี่ยนแปลงทางผู้จัดจะแจ้งให้ทราบ
 

Share with :
LINE it!

You may also like

SIGN ME UP

รับข้อเสนอพิเศษ ข่าวผลิตภัณฑ์ และข้อมูลที่น่าสนใจ

Subscribe

RIDE WITH US ON