×

Your cart is empty

Total


FINISH LINE

เจลกันลื่น CARBON FIBER GRIP ใช้สำหรับชิ้นส่วน CARBON (คอแฮนด์,แฮนด์,หลักอาน) 1.75 OZ.

ZGSFLF01750101

ราคา

280.00


Product Detail

Fiber Grip ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มความเสียดทานให้กับหน้าสัมผัสวัสดุ เพื่อลดความลื่นระหว่างอุปกรณ์ที่ผลิตจากคาร์บอนไฟเบอร์ โดยFiber Gripจะช่วยป้องกันการที่ต้องขันโบลท์ที่แน่นจนเกินไปในการประกอบอุปกรณ์ที่เป็นคาร์บอนที่แม้ขันทอร์คที่ถูกต้องแล้วแต่ยังมีการเลื่อนหรือหลวมได้ซึ่งการขันที่แน่นจนเกินไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ ทาFiber Gripให้เป็นลักษณะฟิล์มบางๆในบริเวณที่ต้องทำการขันรัดเช่นแฮนด์กับสเตม หลักอานกับท่อนั่ง เท่านี้การประกอบจักรยานที่มีอะไหล่คาร์บอนก็เป็นเรื่องง่ายขึ้น
May you also like

SIGN ME UP

รับข้อเสนอพิเศษ ข่าวผลิตภัณฑ์ และข้อมูลที่น่าสนใจ

Subscribe

RIDE WITH US ON