×

Your cart is empty

Total

Probike

About Us

We believe in a healthy world

About

PROBIKE

โดยมีเครือข่ายร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศร่วมสนับสนุนอย่างเข้มแข็งมาโดยตลอดโปรไบค์ เชื่อมั่นในแนวทางการดำเนินธุรกิจที่จะนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ร่วมกันกับผู้ผลิต คู่ค้า และลูกค้า สร้างความผูกพันบนพื้นฐานคุณธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาลด้วยพื้นฐานของ “ความรัก” และ Passion ใน “จักรยาน” อย่างแรงกล้า

จุดเริ่มต้นของ บริษัท โปรไบค์ จำกัด เกิดขึ้นจากองค์ประกอบสำคัญนั่นคือ “ความรัก” ในจักรยาน และกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพบนเส้นทางของการเติบโตมานานกว่า 26 ปี บริษัท โปรไบค์ จำกัด ให้ความสำคัญในการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง คุ้มค่าสำหรับผู้ใช้ ให้บริการด้วยความจริงใจ ควบคู่ไปกับการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านจักรยาน ซึ่งเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

โปรไบค์ ต้องการเห็นสังคมและวัฒนธรรมการปั่นจักรยานที่สร้างสรรค์ มีคุณภาพ เป็นทางเลือกในการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ควบคู่ไปกับการตระหนักถึงการลดมลภาวะ เพื่อส่งต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าสำหรับคนรุ่นต่อๆ ไป

SIGN ME UP

รับข้อเสนอพิเศษ ข่าวผลิตภัณฑ์ และข้อมูลที่น่าสนใจ

Subscribe

RIDE WITH US ON