กำแพงเพชร

เอนกไบค์

5 ซ. 3 ถ.วิจิตร  ต. ในเมือง  อ. เมือง  จ. กำแพงเพชร

 

 

เชียงราย

นอร์ทเทิร์นไบค์

114/1 ม.5 บ้านสันตันเปา ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 

053-702-564 /081-530-2269  / 081-473-6923

 

 

เชียงใหม่ 

แจ๊กกี้ไบค์

12/7 ซ. 13 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

053-225278  /  089-755-7910

 

ชัยธวัช

75/4 ถ.ราชภาคินัย ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

053-279-890 / 081-626-2590(TAWAT 082-384-8666)

 

 

ตาก

วัฒน์กลการ

259-259/5 ถ.มหาดไทยบำรุง  ต.ระแหง อ .เมืองตาก จ. ตาก

63000 055-514-836  /  081-324-7348

 

นครสวรรค์

โมเดิร์นไบค์

40/13 ถ.ดาวดึงส์  ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์

056-222-572  /  081 -972-5970 / 081-888-5231


 

 

  

 

น่าน

โอเวอร์ซี

488-492 ถนนสุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมือง  จ.น่าน 55000

054-710-258 /081-882-9362 FAX 054-773-049

 

 

พิษณุโลก

ไซเคิลมาเนีย

127/18 ถนนวิสุทธิกษัตริย์  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  65000

055-211-898  /  086-705-1600

 

เลคไบซิลิทส์

343/3 ถนนมิตรภาพ (ใกล้แยกอินโดจีน) ต.สมอแข อ.เมือง  จ.พิษณุโลก 65000    

055-377-065  /081-887-5256

 

 

ลำปาง

ก. เจริญจักรยาน

226/8-9 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 

054-222496 / 086-1964313 / 089-559-33

 

สุโขทัย

ไพศาลไบค์เซ็นเตอร์

156-158 ถนนจรดวิถีถ่อง ต. ธานี   อ. เมือง  จ. สุโขทัย   64000

055-611-313  / 089-859-5812 / 081-283-0827