ACTIVITY / NEWS PR

Promotion O percent Krungsri

 

 

 

คลิ๊ก!! ชื่อรุ่นที่ท่านสนใจเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม จากตารางด้านล่างนี้...


 

 

MODEL YEAR 2017 BIKES

ราคาตั้ง

ราคา NET เงินผ่อน

0% 10 เดือน

 

 

1.1C

22,000

15,900

1,590 x 10

 

 

 

Lexa 2 WSD

22,000

15,900

1,590 x 10

 

 

 

EMONDA ALR 4

39,900

29,900

2,990 x 10

 

 

 

EMONDA ALR 5

51,500

38,800

3,880 x 10

 

 

 

EMONDA ALR 6

62,800

47,500

4,750 x 10

 

 

 

EMONDA SL 6

99,900

75,000

7,500 x 10

 

 

 

Domane SLR 6

145,000

99,900

9,990 x 10

 

 

 

Domane SLR 7 Disc

199,500

149,000

14,900 x 10

 

 

 

MARLIN 6

17,100

12,300

1,230 x 10

 

 

 

MARLIN 7

21,000

15,250

1,525 x 10

 

 

 

X-CALIBER 7

28,000

21,000

2,100 x 10

 

 

 

X-CALIBER 9

38,500

28,900

2,890 x 10

 

 

 

SUPERFLY 5

48,500

36,350

3,635 x 10

 

 

 

Procaliber 9.6

79,800

59,000

5,900 x 10

 

 

 

Procaliber 9.7 WSD

99,800

74,500

7,450 x 10

 

 

 

Procaliber 9.8

159,900

119,500

11,950 x 10

 

 

 

Skye S Disc WSD

14,900

11,200

1,120 x 10

 

 

 

Skye SL Disc WSD

18,500

13,800

1,380 x 10

 

 

 

Cali S Disc WSD

22,500

16,800

1,680 x 10

 

 

 

DS 2

18,500

13,900

1,390 x 10

 

 

 

DS 3

23,900

18,000

1,800 x 10

 

 

 

DS 4

36,500

27,500

2,750 x 10

 

 

 

FX 2 / FX 2 WSD

15,900

11,550

1,155 x 10

 

 

 

FX 3 / FX 3 WSD

21,000

15,800

1,580 x 10

 

 

 

FX S 4 / FX S 4 WSD

31,500

23,800

2,380 x 10

 

 

 

FX S 5

64,500

48,500

4,850 x 10

 

 

 

Neko 1 WSD

16,200

12,200

1,220 x 10

 

 

 

Neko 2 WSD

18,900

14,200

1,420 x 10

 

 

 

 

 

***ยกเว้นจักรยานปี 2017 รุ่น MADONE 9 และจักรยาน Custom Bikes: PROJECT ONE ทุกรุ่น