ACTIVITY / NEWS PR

สมัครงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท โปรไบค์ จำกัด

 

บริษัทฯผู้นำเข้าจักรยาน TREK และอะไหล่ SHIMANO

ดำเนินกิจการมานานกว่า 25 ปี

 

ต้องการรับสมัครผู้ที่ต้องการความมั่นคง

และก้าวหน้ามาร่วมงานกับเรา

 

 

 

 

ช่างซ่อมจักรยาน (1 อัตรา)

 

 

 

คุณสมบัติ 

 

 

·      เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี

·      วุฒิขั้นต่ำ ม.3  

·      สามารถพูดภาษาอังกฤษได้หรือเคยเป็นช่าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

 

ผู้ช่วยแผนกช่างซ่อมบำรุงจักรยาน (1 อัตรา)

 

 

 

คุณสมบัติ 

 

 

·      เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี

·      วุฒิขั้นต่ำ ม.3  

·      สุขภาพแข็งแรง อดทน มีความรับผิดชอบ ตั้งใจในการทำงาน  

 

 

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (1 อัตรา)

 

 

 

คุณสมบัติ 

 

 

 

·      เพศชาย/หญิง 

 ·      วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง                       

·      มีความคิดสร้างสรรค์ วางแผนงานได้ 

·      สามารถใช้โปรแกรม Adobe illustrator และ Photo Shop ได้                    

·      สามารถนำข้อมูลขึ้นเวบไซต์ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

   
   

 

 

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำโชว์รูม (1 อัตรา) 

 

 

 

คุณสมบัติ 

 

 

 

·      เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี 

·      วุฒิ ปวช.ขึ้นไป

·      สื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ                   

 

 

   

 

 

เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ (1 อัตรา)

 

 

 

คุณสมบัติ 

 

 

 

·      เพศหญิง

·      อายุ 20-30 ปี

·      วุฒิ ปวช.ขึ้นไป

·      มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ ดี

·     สามารถเริ่มงานได้ทันที

·      หากสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 

 

   
     
   

 

 


 

 

เอกสารใช้ในการสมัครงาน 

·      รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ

·      สำเนาบัตรประชาชน

·      สำเนาทะเบียนบ้าน

·      สำเนาวุฒิการศึกษา

 

หมายเหตุ เฉพาะตำแหน่งงานฝ่ายการตลาดและกราฟฟิคดีไซน์ ให้นำผลงาน (Portfolio) มาด้วยเพื่อ ประกอบการพิจารณา

 

 

สนใจส่ง Resume

สมัครผ่าน E-mail : jobprobike@probike.co.th

สมัครด้วยตนเองที่ บริษัทโปรไบค์ จำกัด

เลขที่ 237/2 ถนนสารสิน แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 092-283-4164