ACTIVITY / NEWS PR

สมัครงาน

 

 

 

 

 

พนักงานบัญชี

เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี,  วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี    

 

 

 

มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ MS office เป็นอย่างดี 

มีประสบการณ์ในสายงาน 1-2 ปี ขึ้นไป

มีความรู้ด้านภาษีหัก ณที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากมีประสบการณ์ทำงานในสำนักงานบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ 

เพศหญิง อายุ 20-30 ปีวุฒิ ปวช.ขึ้นไป 

 

 

 

มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ ดี 

สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

สามารถเริ่มงานได้ทันที

สามารถพูดภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ  

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานขายประจำโชว์รูม (Executive Sale)

เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปีวุฒิ ปวช.ขึ้นไป

 

 

 

สื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ  

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานขาย แผนกขายส่ง

เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปีวุฒิ ปวช.ขึ้นไป 

 

 

 

สามารถขับรถยนต์ มีใบอนุญาตขับขี่ และออกต่างจังหวัดได้

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานฝ่ายการตลาด (Marketing Support)   

เพศชาย/หญิงวุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

มีความคิดสร้างสรรค์ วางแผนงานได้

สามารถใช้โปรแกรม Adobe illustrator และ Photoshop ได้  

สามารถนำข้อมูลขึ้นเวบไซต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

กราฟฟิคดีไซน์   

เพศชายอายุ 30 ปี ขึ้นไปวุฒิ ปวส.ขึ้นไป ในสายงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

สามารถใช้โปรแกรม Adobe illustrator และ Photoshop ได้คล่อง 

มีความคิดสร้างสรรค์และความรับผิดชอบสูง

มีประสบการณ์การทำงานจริง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย  (ธุรการ)

เพศหญิง อายุ 20-30 ปีวุฒิปวช. ขึ้นไป

 

 

 

สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS office ได้เป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยแผนกช่างซ่อมบำรุงจักรยาน

เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปีวุฒิขั้นต่ำ ม.3 

 

 

 

สุขภาพแข็งแรง อดทน มีความรับผิดชอบ ตั้งใจในการทำงาน 

 

 

 

 

 

 

 

โอเปอเรเตอร์

เพศหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี, วุฒิ ปวส.ขึ้นไป

 

 

 

มีความรู้เรื่องจักรยาน

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาวุฒิการศึกษา

เฉพาะตำแหน่ง  พนักงานฝ่ายการตลาดและกราฟฟิคดีไซน์  ให้นำผลงานมาด้วยเพื่อ ประกอบการพิจารณา

 

สนใจส่ง Resume สมัครผ่าน  E-mail : jobprobike@probike.co.th

หรือ สมัครด้วยตนเองที่ บริษัทโปรไบค์ จำกัด เลขที่ 237/2 ถนนสารสิน แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 02 254 1077 ต่อ 113, 092 283 4164   แฟกซ์ 02 254 1078