ACTIVITY / NEWS PR

BIKE FITTING

 

 

 

 

Simple, Intuitive, Powerful – Real

 

 

 

     สิ่งที่สำคัญที่สุดในการปั่นจักรยานทุกประเภทคงหนีไม่พ้น การเคลื่อนไหวของร่างกายที่ถูกต้องในการปั่นจักรยาน” โดยการปั่นที่ดีและถูกต้องควรมีทั้ง ความสมดุล ประสิทธิภาพ และความสบาย การปั่นที่ถูกต้องจะช่วยลดอัตราความเสี่ยงของการบาดเจ็บและเพิ่มความสบายในการปั่นให้มีมากขึ้น ซึ่งเราได้นำแนวคิดนี้มาพัฒนากับระบบ เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลท่าปั่นที่ถูกต้องและเหมาะสมกับจักรยานทุกประเภท ตั้งแต่จักรยานที่ใช้งานทั่วไปจนถึงจักรยานในระดับการแข่งขัน...

  • เครื่อง Static Measuring Jig ใช้ในการวัดเพื่อเก็บข้อมูลขนาดของร่างกายในส่วนต่าง ๆ ที่สำคัญ แล้วนำมาวิเคราะห์ผ่านโปรแกรม เพื่อหาค่าตำแหน่งบนจักรยานเริ่มต้นจากข้อมูลทางการวิเคราะที่ได้รับและประเมินผล ได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำปรับตั้งตำแหน่งได้แม่นยำ  
  • ด้วยการใช้เลเซอร์จากเครื่อง XY Position tool สู่ Position Simulator เพื่อทำการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวร่วมกับการออกแรงปั่นด้วย  Pedaling Analyzer ที่จะทำให้คุณทราบถึงประสิทธิภาพของการออกแรงในทุกการเคลื่อนไหวขณะปั่นว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด ตำแหน่งคลีทถูกต้องและให้ประสิทธิภาพสูงสุดแล้วหรือไม่ รวมทั้งประเมินทักษะในการปั่น 
  • วิเคราะห์การเคลื่อนไหวทุกจุดอย่างละเอียดทุกองศาด้วย Motion Analyzer อุปกรณ์ที่ทีม Shimano Dynamics Lab ได้คิดค้นและพัฒนาเพื่อใช้วิเคราะห์การเคลื่อไหวในการปั่นได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำ

 

  

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

STATIC FITTING

 

 

 

Static Measurement

 

 

 

 

…..การวัดสัดส่วนของร่างกายโดยเครื่องวัด " Static Measuring Jig " ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นจาก bikefitting.com ด้วยการวัดค่าของสัดส่วนร่างกายถึง10 ค่า คือ ส่วนสูง ความยาวของลำตัว ความยาวขา ความยาวแขนทั้งสองข้าง ความยาวของฝ่าเท้า ซ้าย-ขวา ความกว้างของช่วงไหล่ และนำมาวิเคราะห์เป็นตำแหน่งต่าง ๆ ของจักรยานจากข้อมูลสัดส่วนของร่างกายที่ได้วัด

 

 

 

 

 

 

 

 

bikefitting.com ได้เก็บข้อมูลในการวัดสัดส่วนของร่ากาย Static Measurement มากว่า 10 ปี เรียกได้ว่าเป็นฐานข้อมูลที่มีการเก็บข้อมูลของสัดส่วนร่างกายมนุษย์มากกว่า ล้านข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์เพื่อหาขนาดจักรยานที่ถูกต้องและเหมาะสมกับร่างกายได้อย่างแม่นยำ อีกทั้งเรายังมีข้อมูลของเฟรมจักรยานมากกว่า 60 ยี่ห้อ ให้คุณเลือกตามความต้องการในการวิเคราะห์ผล