ACTIVITY / NEWS PR

BIKE FITTING

 

 

 

 

SIMPLE, INTUITIVE, POWERFUL - REAL

 

 

 

 

        สิ่งที่สำคัญที่สุดในการปั่นจักรยานทุกประเภทคงหนีไม่พ้น การเคลื่อนไหวของร่างกายที่ถูกต้องในการปั่นจักรยาน” โดยการปั่นที่ดีและถูกต้องควรมีทั้ง ความสมดุล ประสิทธิภาพ และความสบาย การปั่นที่ถูกต้องจะช่วยลดอัตราความเสี่ยงของการบาดเจ็บและเพิ่มความสบายในการปั่นให้มีมากขึ้น ซึ่งเราได้นำแนวคิดนี้มาพัฒนากับระบบ เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลท่าปั่นที่ถูกต้องและเหมาะสมกับจักรยานทุกประเภท ตั้งแต่จักรยานที่ใช้งานทั่วไปจนถึงจักรยานในระดับการแข่งขัน...

 

·      เครื่อง Static Measuring Jig ใช้ในการวัดเพื่อเก็บข้อมูลขนาดของร่างกายในส่วนต่าง ๆ ที่สำคัญ แล้วนำมาวิเคราะห์ผ่านโปรแกรม เพื่อหาค่าตำแหน่งบนจักรยานเริ่มต้นจากข้อมูลทางการวิเคราะที่ได้รับและประเมินผล ได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ

 

·      ปรับตั้งตำแหน่งได้แม่นยำด้วยการใช้เลเซอร์จากเครื่อง XY Position tool สู่ Position Simulator เพื่อทำการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวร่วมกับการออกแรงปั่นด้วย  Pedaling Analyzer ที่จะทำให้คุณทราบถึงประสิทธิภาพของการออกแรงในทุกการเคลื่อนไหวขณะปั่นว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด ตำแหน่งคลีทถูกต้องและให้ประสิทธิภาพสูงสุดแล้วหรือไม่ รวมทั้งประเมินทักษะในการปั่น

 

·      วิเคราะห์การเคลื่อนไหวทุกจุดอย่างละเอียดทุกองศาด้วย Motion Analyzer อุปกรณ์ที่ทีม Shimano Dynamics Lab ได้คิดค้นและพัฒนาเพื่อใช้วิเคราะห์การเคลื่อนไหวในการปั่นได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำ

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

STATIC FITTING

 

 

 

 

 

STATIC MEASUREMENT

 

 

 

 

 

        การวัดสัดส่วนของร่างกายโดยเครื่องวัด "Static Measuring Jig" ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นจาก bikefitting.com ด้วยการวัดค่าของสัดส่วนร่างกายถึง 10 ค่า คือ ส่วนสูง ความยาวของลำตัว ความยาวขา ความยาวแขนทั้งสองข้าง ความยาวของฝ่าเท้า ซ้าย-ขวา ความกว้างของช่วงไหล่ และนำมาวิเคราะห์เป็นตำแหน่งต่าง ๆ ของจักรยานจากข้อมูลสัดส่วนของร่างกายที่ได้วัด

 

 

Static Measuring Jig

 

 

 

 

 

        Bikefitting.com ได้เก็บข้อมูลในการวัดสัดส่วนของร่างกาย Static Measurement มากว่า 10 ปี เรียกได้ว่าเป็นฐานข้อมูลที่มีการเก็บข้อมูลของสัดส่วนร่างกายมนุษย์มากกว่าล้านข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์เพื่อหาขนาดจักรยานที่ถูกต้องและเหมาะสมกับร่างกายได้อย่างแม่นยำ อีกทั้งเรายังมีข้อมูลของเฟรมจักรยานมากกว่า 60 ยี่ห้อ ให้คุณเลือกตามความต้องการในการวิเคราะห์ผล

 

 

 

        เป็นสิ่งแรกในการวัดและประเมินผลของร่างกายในการเริ่มต้นทำไบค์ฟิตติ้งของเรา โดยจะใช้เครื่องมือ XY Tool ในการเก็บข้อมูลของตำแหน่งบนจักรยานจากการวิเคราะห์ผลด้วยสัดขนาดของร่างกายเพื่อปรับตั้งตำแหน่งต่างๆบน Position Simulator ในขั้นตอนต่อไป

 

เครื่องมือ XY Tool และ Position Simulator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

DYNAMIC FITTING

 

 

 

MOTION ANALYZER

 

 

 

 

        Shimano Dynamics Lab เทคโนโลยีที่ได้นำระบบไบค์ฟิตก้าวขึ้นอีกหนึ่งขั้น ด้วยการผสมสานของสัดส่วนร่างกายมุมการเคลื่อนไหวของข้อต่อร่างกายความยืดหยุ่นของร่างกาย และความเหมาะสมในสไตล์การใช้งานทั้งการออกกำลังกายทั่วไป หรือแม้แต่ท่าปั่นที่เน้นประสิทธิภาพเพื่อการแข่งขันโดยเฉพาะ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อหาตำแหน่งต่างบนจักรยานตามการใช้งานด้วยการวิเคราะห์ถึง โหมด คือ

 

 

 

Motion Analyzer

 

 

 

        1. Wizard Mode โปรแกรมจะทำการวิเคราะห์และประมวลผลมุมการเคลื่อนไหวต่างๆของท่าปั่นโดยนำเอาหลักชีวกลศาสตร์ร่วมกับการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องและเหมาะสม เป็นข้อมูลให้ฟิตเตอร์ปรับจักรยานให้ถูกต้องตามข้อมูลที่ถูกวิเคราะห์  

 

        2. Advanced Mode เป็นโหมดที่เราจะได้เห็นข้อมูลการเคลื่อนไหวทุกข้อมูลในการปั่นจักรยานอย่างละเอียด (มุมข้อต่อต่างๆ ความยาวของสัดส่วนร่างกายแต่ละข้อต่อ) ทำให้ฟิตเตอร์สามารถปรับแต่งตามความเหมาะสม ตามความรู้และประสบการณ์ของฟิตเตอร์ เพื่อความถูกต้องที่มากขึ้นรวมถึงความเฉพาะเจาะจงของผู้ที่มีปัญหาการเคลื่อนไหวที่ไม่สมดุลของร่างกาย อันเกิดจากการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุในอดีตซึ่งส่งผลต่อการเคลื่อนไหวที่ไม่สมดุล

 

 

 

 

 

  

 

 

 


 

 

 

 

 

POWER ANALYSIS

 

 

 

3D PEDALING ANALYZER

 

 

        เป็นการวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพของการปั่นหลังจากที่ได้วิเคราะห์มุมการเคลื่อนไหวของการปั่นที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดย 3D Pedaling Analyzer จะเน้นการวิเคราะห์เรื่องแรง (Force) ที่เกิดขึ้นทั้งหมดของการปั่นจักรยานจากการออกแรงของมนุษย์สู่ลูกบันไดจักรยานว่าแรงที่เกิดขึ้นมีประสิทธิภาพหรือไม่ ทักษะในการปั่นอยู่ไหนระดับใด เกิดแรงฉุดในการปั่นเท่าใด (Breaking Force)ทักษะการเคลื่อนไหวของขาข้างซ้าย-ขวาออกแรงสม่ำเสมอเท่ากันหรือไม่ ตำแหน่งของคลีทที่ตั้งถูกต้องหรือไม่และส่งผลต่อแรงกดบนลูกบันไดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด (Force Distribution on Pedaling)

 

 

 

 

GRAPHICAL USER INTERFACE

 

 

 

        ไม่เพียงแค่ Hardware อย่างเดียวเท่านั้น แต่รวมไปถึง Software ที่สามารถแสดงผลการตรวจจับการออกแรงบนแนวแกนลูกบันไดได้อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วย สามารถทำความเข้าใจได้ และง่ายต่อการใช้งาน การแสดงผลแบบกราฟฟิคแสดงให้เห็นค่าการออกแรงจริง ณ ขณะนั้นแบบ Real-Time มีการบันทึกค่า แสดงผลออกมา และทำการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการปรับปรุงอัตราส่วนการออกแรงประสิทธิผลของผู้ปั่น ความสม่ำเสมอในการออกแรงกดลูกบันได และอื่นๆอีก

 

 

 

 

 

EFFECTIVE FORCE RATIO DEFINE

 

 

 

        สามารถแสดงค่าประสิทธิผลการออกแรงกดลงสู่ลูกบันไดได้ 100% เต็มวงรอบของจังหวะการเคลื่อนที่ของขาจาน ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว การออกแรงลงสู่ลูกบันไดนั้นอาจไม่สมบูรณ์แบบเสมอไป เนื่องจากอาจสูญเสียแรงกดในบางองศา และจังหวะการกดลูกบันไดของขาทั้งสองข้างอาจไม่เท่ากัน ดังนั้นโปรแกรมจะทำการวิเคราะห์การแสดงค่าอัตราส่วนแรงประสิทธิผลนี้ และแสดงผลออกมาเป็นกราฟฟิคแบบสามมิติ โดยทั้งนี้จะแสดงระดับข้อบกพร่องของแรง ณ มุมองศาต่างๆที่เกิดขึ้นจากขาฝั่งซ้าย และขวาแยกออกจากกันอย่างชัดเจน

 

 

 

 

 

 

FORCE DISTRIBUTION ON PEDAL AXIS

 

 

 

        ในทางอุดมคตินั้น ตำแหน่งของแรงที่ให้ประสิทธิภาพการกดลูกบันไดสูงสุดนั้น จะอยู่ที่ตำแหน่งกึ่งกลางของแนวแกนลูกบันได อย่างไรก็ตามด้วยลักษณะทางกายภาพของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน ย่อมให้ค่าการออกแรงกดลงสู่ลูกบันไดที่แตกต่างกันออกไป ดังจะเห็นได้จากในภาพประกอบ ด้วยโปรแกรมของ BikeFitting.com จะสามารถแสดงตำแหน่งของแรงว่ากระจายอยู่บนส่วนใดของแนวแกนลูกบันไดบ้าง ซึ่งจะนำมาสู่การปรับตั้งตำแหน่งคลีทและการเสริมแผ่นรองฝ่าเท้าให้เหมาะสม เพื่อเพิ่มความคงตัวให้กับเท้าของผู้ปั่นและทำให้สามารถออกแรงลงสู่ลูกบันไดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย