TECH / ABCs Awareness

ABCs Awareness

 

 

 

 

ปัจจุบันมีการประสบอุบัติเหตุของผู้ใช้จักรยานบนท้องถนนเป็นจำนวนไม่น้อย ซึ่งหนึ่งในงานวิจัยพบว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนส่วนหนึ่งมาจากความสามารถในการประมาณการระยะห่างของผู้ขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนที่มีต่อผู้ปั่นจักรยานนั้นคลาดเคลื่อนไปมาก ซึ่ง Trek เองได้มีศึกษาค้นคว้าโดยใช้ข้อมูลการวิจัยพฤติกรรมผู้ขับขี่ยานพาหนะจากนักศึกษามหาวิทยาลัย Clemson ภาควิชา Perceptual Awareness มาใช้ในการศึกษาและพัฒนา จนกลายเป็นที่มาของขั้นตอนการปฏิบัติอย่างง่ายที่เรียกว่า ABCs of Awareness

…ABCs of Awareness มีขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติอย่างง่าย 3 ประการคือ A - Always on , B - Biomotion และ C – Contrast

การใช้ไฟส่องสว่างในเวลากลางวัน (Daytime Running Light) นั้นเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้เราถูกสังเกตุได้โดยง่ายจากผู้ขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนน แต่การใช้ปัจจัยโดยรวมทั้งหมดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการมองเห็นจากผู้ขับขี่ยานพาหนะ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ไฟส่องสว่างในเวลากลางวัน (Always on) ร่วมกับการเลือกสวมใส่เครื่องแต่งกายที่เพิ่มการมองเห็นในส่วนที่เคลื่อนไหวของร่างกาย (Biomotion) และแม้กระทั่งการเลือกสวมใส่เสื้อผ้า (Contrast) ที่มีสีสันโดดเด่นขึ้นมาจากสภาพแวดล้อม ณ ช่วงเวลาปั่น จึงจะถือได้ว่าเป็นตัวเลือกดีที่สุดที่สามารถเพิ่มความปลอดภัยให้คุณได้ไม่ว่าคุณจะปั่นจักรยานอยู่ในสภาพแวดล้อมใดก็ตามทั้งกลางวันและกลางคืน

 

 

 

 

ALWAYS ON

 

 

 

 

Click to see the lights >>

FRONT AND REAR LIGHTS, DAY AND NIGHT

 

บางครั้งการปั่นจักรยานก็ได้รับแนวความคิดที่ดีมาจากอุตสาหกรรมรถยนต์ ยกตัวอย่างเช่น ระบบซับแรงกระแทก และดิสก์เบรคจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และทุกวันนี้มาตรฐานการผลิตรถยนต์จากโรงงานที่มาพร้อมกับไฟ DRLs ที่เป็นส่วนสำคัญในการลดอุบัติเหตุได้ นี่เป็นเหตุผลที่ทำไมเราถึงนำแนวความคิดเหล่านี้มาใช้กับจักรยาน

แต่ไม่ใช่ไฟส่องสว่างทุกดวงจะถูกออกแบบมาเหมือนกันทั้งหมด อุปกรณ์ส่องสว่างบางตัวอาจถูกออกแบบมาให้มีความสว่างเป็นเลิศ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถใช้งานได้ผลดีในช่วงเวลากลางวัน โดยแท้จริงแล้วไฟ DRL นั้นมีจุดรวมแสง การสะท้อนกลับของแสง และระยะการมองเห็นไกลกว่าลำแสงจากหลอดไฟทั่วไป ถ้าไม่มีคุณสมบัติไฟใน 3 ข้อนี้ คุณจะได้แค่ไฟส่องสว่างทั่วไปเท่านั้น

 

 

 

 

BIOMOTION

 

 

 

HIGHLIGHT YOUR BODY’S MOVING PARTS

 

การเลือกสวมใส่เครื่องแต่งกายที่เพิ่มการมองเห็นในส่วนที่เคลื่อนไหวของร่างกายสมองมีการจำแนกแยกแยะรูปแบบการป้องกันตัวเป็นของตัวเอง เริ่มต้นด้วยมันมีความสามารถในการจดจำรูปแบบการเคลื่อนไหวเพียงแค่รับรู้การเคลื่อนไหวของรูปลักษณ์เพียงไม่กี่ส่วนของสิ่งๆนั้น ในคำจำกัดความอื่นคือ เรารู้จักตัวเราเองดีที่สุดโดยการมองผ่านและสังเกตตัวเราเอง มันคือการรับรู้โดยสัญชาติญาณหรือที่เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า ปฏิกิริยาในการตอบสนองต่อการเคลื่อนไหว

เพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของการปั่นจักรยาน "การดึงขึ้นและกดลูกบันไดลง" จะทำให้คุณรับรู้ได้เองว่านี่คือ การเคลื่อนไหวของมนุษย์

ในเวลากลางคืน การสวมใส่รองเท้าหรือถุงเท้าที่เรืองแสง จะสามารถเพิ่มการมองเห็นการลักษณะการเคลื่อนไหวของคุณให้เด่นชัดขึ้น ในช่วงเวลากลางวันก็เช่นกัน การสวมใส่ถุงเท้า รองเท้า ถุงหุ้มรองเท้า และปลอกแขน ปลอกขาที่สะท้อนแสงจะทำให้คุณโดดเด่นและเป็นจุดสังเกตได้ดีในขณะอยู่บนท้องถนน

 

 

Click to see socks and shoes >>

 

 

 

 

CONTRAST

 

 

 

 

Click to see apparel >>

CHOOSE THE RIGHT GEAR FOR DAY AND NIGHT

 

เสื้อผ้าที่เรืองแสงนั้นให้ผลดีต่อผู้ปั่นจักรยานในช่วงเวลากลางวัน เนื่องจากมันสามารถทำให้เราดูโดดเด่นขึ้นมาจากสภาพแวดล้อมรอบด้าน แต่ถ้าหากปราศจากแสง การเรืองแสงของเสื้อผ้านั้นก็จะเกิดขึ้นได้แค่ชั่วคราว และจะไม่มีผลใดๆอีกเลย นอกเหนือจากเป็นได้แค่เสื้อผ้าธรรมดาในความมืดเท่านั้น

จากข้อเท็จจริงที่ว่า ...คุณไม่สามารถมองเห็นสิ่งใดได้ในความมืดนำมาซึ่งการพัฒนาเสื้อผ้าที่เพิ่มความสามารถในการมองเห็นได้ในความมืด จากทีมผู้เชี่ยวชาญทางด้านการมองเห็นโดยเฉพาะ

เมื่อเทคโนโลยีต่างๆถูกนำมาใช้ในเสื้อผ้า การเรืองแสงของเสื้อผ้าจะทำงานได้ดีในช่วงเวลากลางวัน และช่วงเวลากลางคืน การสะท้อนแสงก็จะทำให้คุณดูโดดเด่นขึ้นมาในความมืด

สิ่งเหล่านี้จึงช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการปั่นจักรยานบนท้องถนนของคุณได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าคุณจะปั่นในช่วงเวลาใดก็ตาม...